Litva - stručná historie států

Českému čtenáři se dostává vůbec poprvé do rukou samostatná monografie o dějinách Litvy, s níž nás vedle středověké epizody vzájemných kontaktů spojuje i podobný osud malého národa (včetně etapy národního obrození), který dlouho obhajoval svou existenci mezi germánskou a ruskou expanzí, když byl po staletí součástí polsko-litevské unie. Představuje dějiny Litvy od pohanského dávnověku přes vrcholný středověk, kdy velkoknížeti nabízeli husité královskou korunu, až po zpívající revoluci 1989 a nelehký postsovětský vývoj a vstup do EU.

www.knihi.cz