Miláčkové chřestýši a jiné ženské horory

Nová povídková sbírka Ivana Klímy je věnována většinou ženským hrdinkám.
Některé z nich jsou bezelstné, nepůvabné a nesebevědomé bytosti, které
v touze po lásce zapřou samy sebe, aby poté, co si urvaly něco štěstí
s mužem, o kterého vlastně ani nestály, zůstaly stejně osamělé jako předtím,
navíc se strachem nebo hrůzou, které jim takový vztah přinesl. Jiné jsou
naopak dračice, naklonované ženy barbíny, ženy podnikatelky, ženy
dobyvatelky slasti, pro niž jsou schopny všeho, i zločinu. Označení horory
v podtitulu této knihy znamená, že hrůza je nám v patách, jen ji nazvat pravým
jménem.

www.knihi.cz