Oblázek

Román známého autora, sledujícího ve svém díle projev, charakter a duši českého člověka. Na pozadí zrání a rozpadu meziválečné generace líčí formování mladého studenta filosofie a historie, podobající se drcení a ohlazování kamene proudem. Tento mladý muž má mnoho povahových rysů i životních zážitků shodných s autorem a také v ostatních postavách románu lehce rozpoznáme známě příslušníky tehdejší umělecké avantgardy, špičkové inteligence a hlavně levicové žurnalistiky a politiky.

www.knihi.cz