Mandolína kapitána Corelliho

Příběh o lásce, cti a pomstě, jenž je neobyčejně vtipný a zároveň hluboce tragický, zdařile absurdní ve stylu Hellerovy Hlavy XXII, uměřeně sentimentální a laskavý, ale v popisech italského tažení až bezděčně naturalistický.
Tento román získal Cenu spisovatelů Britského společenství za nejlepší knihu roku 1995 euroasijského regionu.

www.knihi.cz