Paměť mojí babičce

Složité osudy a vztahy matky, jejích dcer a vnučky v nelehkých podmínkách života v současném Mongolsku, kde poslední půlstoletí rozbilo tradiční vazby.
Autorka využívá své zřejmě velmi zevrubné znalosti mongolských reálií a působivou formou fiktivních velmi osobních vzpomínek tří generací žen jedné rodiny dává nahlížet do složitých rodinných - sourozeneckých i mezigeneračních - vztahů v tradiční pastevecké rodině uprostřed pastvin kdesi v Mongolsku, kde se stýkají vlivy ruské i čínské a kde život je velmi tvrdý. Zatímco matka se z tradičního prostředí nikdy nevytrhla, její dcery měly různý osud, který nahlížíme střídavě očima každé z nich, i očima zástupkyně nejmladší generace, která už vyrůstala ve městě a tradičnímu životu se zcela odrodila. V příběhu se tak postupně odkrývají nejen jejich různým způsobem rozvrácené životy, ale i rozpad tradičních hodnot a vztahů v rodině. Aniž by objasňovala neznámá mongolská slova a reálie, nechává autorka na čtenáři, co z kontextu postupně pochopí a vytváří tak zdání opravdové autentičnosti, přičemž jí pomáhá nejen forma, ale zejména propracovanost a domyšlenost detailů tohoto složitého rodinného příběhu. Autorka od začátku ví, co chce sdělit a osvědčuje nejen schopnost vcítit se do života odlišné kultury, ale taky tento prožitek věrohodně předat čtenáři. Kniha získala cenu Magnesia Litera, Literu za objev roku.

www.knihi.cz