Tragické poselství předků I.díl

Jako obvykle vše začíná otázkou. Tentokrát si ji Ernst položí v Egyptě, když ohromen stojí před Sfingou. A ta otázka zní: Kam se Sfinga dívá? Sled událostí, otázkou vyvolaných, nenechá nikoho na pochybách, že odpověď je klíčová. Že tento bod, který má své jméno z legend, bod, který je součástí systému, jehož existenci již není možné přehlédnout, je klíčem a vede k Byl červenec 1999. Lidé hovořili o konci světa, předpovězeném Nostradamem. Ze všech sil jsem sháněl peníze na novou expedici, tentokrát do Tibetu, s cílem hledání Města Bohů. Kailás mě k sobě vábil, jakoby říkal, že Město Bohů je vedle něj. Zbývalo však něco nevyřčeného, něco originálního, jednoduchého a velmi moudrého. Co? Nevěděl jsem.
Teď už to znamení znám.

Počátek veškeré naší analýzy vycházel z tragického poselství předků, předaného prostřednictvím výšky hory Kailás, rovné 6666 metrů, a také se vše točilo kolem čísla 6666…

www.knihi.cz