Lilie a purpur

Desátý díl třináctidílné historické ságy o Francii 16. a 17. století.
Pokračování velkolepé historické ságy navazuje na romány Mladičký král a Růže života líčením osudů francouzského krále Ludvíka XIII.
Vypravěčem je opět Petr Emanuel ze Sioraku, který zde sleduje nejenom život a činy svého panovníka, ale stále více si všímá osobnosti kardinála de Richelieu, jemuž slouží stejně věrně jako králi. Na základě historických pramenů vyzdvihuje autor kardinálovu politickou obratnost a předvídavost i jeho neochvějnou oddanost králi. Plynulý děj dostává spád, válečné a politické události se střídají s barvitým líčením Ludvíkových milostných dobrodružství v rychlém sledu až k závěrečnému popisu anglického obléhání Ludvíkovy pevnosti na ostrově Ré.

www.knihi.cz