Knížka poslední záchrany

Tato knížka by měla posloužit stejně jako známá "kápézetka" (KPZ) - kouzelná krabička obsahující předměty, které mohou pomoci v nesnázích. V nebezpečí je totiž dobré využít všech svých znalostí k záchraně, a čím víc jich máme, tím lépe. Ovšem i v běžném životě existuje spousta věcí, se kterými si nevíme rady - také na ně má knižní "kápézetka" recept. Takže kromě kapitol o orientaci v přírodě, přípravě na cesty, chování v krizových situacích, základech přežití a první pomoci tu najdete i rady, jak se vypořádat s domácími "katastrofami" či jak se správně chovat ve společnosti.

www.knihi.cz