Proměna

Návštěvníci vystupují z míst kde jsme je pohřbili pod vrstvami mylných a nepravdivých domněnek, aby nám sdělili, jaké je jejieh skutečné poselství odtamtud: Pro naše vědomí a pro nás samotné existuje ještě něco víc, co je nabito potenciálem neznámého.
Bude pro nás neuvěřitelně obtížné dosáhnout s cizinci skutečných vzájemných vztahů.
Ale bude to také, mohu vám to říci z vlastní zkušenosti, hotový zázrak
Bude to velký zázrak.
WHITLEY STRIEBER

www.knihi.cz