Společenství

Až budete číst tento neuvěřitelný příbeh, nebuďte příliš skeptičtí:
Někde ve vaší vlastní minulosti může být jakási chybějící hodina nebo podivná vzpomínka, což znamená, že i vy jste prožili stejnou zkušenost. Tato kniha popisuje formování nového vztahu k neznámému. Namísto vyhýbání se temnotě jí můžerne čelit přímo a s otevřenou myslí. A když to uděláme, neznámo se změní. Děsivé věci se našemu myšlení stanou srozumitelnější a pravda bude na dosah: záhadná přítomnost lidského ducha nám pokyne z temnoty.

www.knihi.cz