Dvojitá stopa

Jste štastný? Jste šťastná? Pokud ne, přijďte se poradit s panem
Parkerem Pynem, Richmond Street č. 17.
Nudící se úředník, který odpoví na tento poněkud zvláštní inzerát, ještě netuší, že ho Parker Pyne zapojí do skutečného vyšetřování. Nebude nakonec svého rozhodnutí vybřednout z nudy litovat?
Znovu se čtenář setká i se slečnou Marplovou (/Případ dokonalé
služebné/) a Herculem Poirotem (/Dvojitá stopa/).

www.knihi.cz