Pramen poznání

Autor nám předkládá vyprávění o událostech starých sedmnáct až devatenáct století, vyprávění o počátcích křesťanské gnose. Zve nás do nejlepších kruhů tehdejší společnosti – mezi mistry alexandrijské filozofické školy – k Pantainovi, Klémentovi a Órigenovi.Fiktivní příběh je opřen o detailní dobové reálie i zachované texty a představuje myšlenky křesťanské gnose začátku třetího století.Zdeněk Kratochvíl přednáší na katedře filozofie Přírodovědecké fakulty UK v Praze a na Ústavu pro filozofii a religionistiku pražské Filozofické fakulty.

www.knihi.cz