Zvířetovi lidé

Hluboký příběh o současném světě na okraji společnosti
Příběh postiženého mladíka, který v dětství spolu s desítkami
dalších doplatil na chemickou továrnu ve městě. Vlivem
extremních životních podmínek chodí po čtyřech jako zvíře.
Jeho očima autor líčí osudy člověka žijícího na ulici, a
přestože je mu nejlepším přítelem pes, má život stejně bohatý
jako zdraví lidé. V žádném případě nejde o tklivé zobrazení
nebo politický apel, spíše humorný pohled na jednu ze
stinných stránek života v současné Indii.

www.knihi.cz