Posedlá a jiné hry

Kniha navazuje na výbor autorčiných rozhlasových textů "Pro každého nebe" a obsahuje dalších osm dramatických textů, jimž je blízký žánr pohádky i grotesky.
Hry z tohoto svazku vznikaly v časovém úseku čtyřiceti let po druhé světové válce. Jejich společným tématem je polemika se ztrátou nesvobodného myšlení lidí v totalitních režimech, vyplývající z prostě a přirozeně postavených, leckdy metaforických dialogů. Texty charakterizuje literární zkratka a podivuhodně moderní poetika s typickou jazykovou svébytností pozdě (díky filmu Želary) objevené, avšak zaslouženě oceňované autorky. Její hry nejsou svázány žádnými společenskými ani literárními klišé. Prolínají se tu autobiografické zážitky s ryzí fabulací, v lidských příbězích namnoze protikladných postav je předestřena proměna tradičních hodnot ve druhé polovině 20. století a hledání vlastní identity.

www.knihi.cz