Úroveň pro pokročilé

Úroveň pro pokročilé Aleka Popova (1966), současného bulharského prozaika, dramatika a publicisty, jehož knihy se těší velkému zájmu čtenářů, jakož i pozornosti literární kritiky, představuje výbor z jeho dosavadní povídkové tvorby. Autorovy texty překvapují směsicí absurdity, tvarové úsečnosti, nadsázky, nezřídka ostře vypointované. Jejich hrdinové zažívají neuvěřitelné situace a se stejně neuvěřitelnou samozřejmostí se v nich i často pohybují byť v rámci různých tematických či obsahových úrovní: humoristických, sociálních, ale také často fantastických, kriminálních nebo filozofických; některé texty lze ovšem směle přiřadit i k žánru sci-fi. A podle slov samotného autora tyto roviny v jeho povídkách neexistují samoúčelně, nýbrž určitým způsobem spolupůsobí, navzájem se obohacují a nutno dodat, že se tak z hlediska čtenáře děje skutečně pozoruhodným způsobem.

www.knihi.cz