Milostné koláže

Autorův literární pokus o naplnění principu jednoty v různosti, který podle jeho názoru platí v umění obecně.
Po vzoru modernistických malířů a architektů si tvůrčí prostor zúžil na minisoubor minipovídek, současně ho však do jisté míry rozšířil originálním použitím metody koláží.
Různost prezentuje obsahovou pestrostí a formálními oscilacemi od literárních obrazů po novely s jasnou pointou.
Jednotu prezentuje tematickou sevřeností, snahou o udržení linie obsahových (vývoj mužské erotiky a sexuality v průběhu života, v atmosféře českého stalinismu a poststalinismu) a stylových (vývoj od lyričnosti k prozaické popisnosti) posunů, dále pak víceméně konstantní strohostí, přesností, výstižností a čtivostí textu,
v neposlední řadě i jeho věrohodností a nevtíravým etickým nábojem.

www.knihi.cz