Reklama, propagace a marketingová komunikace

Čím je kniha přínosná?Autoři si uvědomují základní problém, který sužuje řadu firem, a snaží se jim poradit, jak marketingovým sdělením prorazit ve změti přehuštěných trhů. V poslední dekádě se objevilo mnoho nových způsobů, jak produkty a služby prodávat, a mnoho nových míst, kde je propagovat. Klíčem k efektivnímu programu reklamní, propagační a marketingové komunikace je vytvořit jednolitý a jasný hlas, dobře slyšitelný v hluku mnoha protichůdných reklamních a marketingových taktik. Splnit tento úkol znamená spojit dohromady všechny aspekty firemního marketingového úsilí a zaměřit se na jediné sdělení.Publikace je určena:studentům ekonomického zaměření, kteří chtějí získat co nejvíc informací o reklamě, propagaci a marketingové komunikaci
pro lidi z reklamních a marketingových agentur, kteří se chtějí seznámit se zkušenostmi ze zahraničíNaleznete zde například následující témata:firemní image a řízení značky
nákupní chování modely nákupního rozhodování spotřebitelů i firem
analýza propagačních příležitostí, segmentace spotřebitelských i mezipodnikových trhů
řízení reklamní kampaně, výběr reklamní agentury
tvorba reklamy strategie sdělení, realizační rámce, typy reklamních triků, výběr reklamních médií
podpora prodeje propagační taktiky
spotřebitelská propagace
osobní prodej, databázový marketing a řízení vztahu se zákazníky
vztahy s veřejností, sponzorské programy a regulace
internetový marketing
marketingová komunikace pro malé podniky
hodnocení efektivity marketingových programů

www.knihi.cz