Velký atlas oblaků

Velký atlas oblaků, který právě držíte v rukou, je určen jak profesionálním a amatérským meteorologům, tak i pilotům, učitelům a studentům meteorologie a v neposlední řadě také laické veřejnosti se zájmem o počasí a přírodu vůbec.Atlas obsahuje úvodní textovou část, ve které jsou shrnuty obecné informace o problematice oblačnosti, na ni navazuje rozsáhlá obrazová část, jejíž koncept vychází z původního Mezinárodního atlasu oblaků, který vyšel v české mutaci v roce 1965.V textové části mimo jiné najdete:Definice základních meteorologických pojmů
Informace o procesech vedoucích ke vzniku oblaků
Charakteristiku jednotlivých srážek vznikajících v oblacích
Popis používaných způsobů klasifikace oblaků
Definice a popis jednotlivých druhů oblaků, jejich tvarů, odrůd, mateřských a průvodních oblaků
Popis fyzikálního složení a vzhledu jednotlivých oblačných druhů
22 plnobarevných ilustrací a nákresů
Slovníček odborných výrazů
Rady, jak správně fotografovat oblačnost
Historii klasifikace oblakůZdařile zpracovaná obrazová část obsahuje více než 340 velkoformátových, plnobarevných fotografií, jejichž převážná část byla pořízena předními českými pozorovateli. Atlas však obsahuje také řadu unikátních fotografií pocházejících od uznávaných zahraničních autorů a institucí, což jej řadí mezi mimořádné publikace tohoto typu. Každý snímek je pak doplněn o vyčerpávající popis zobrazených oblaků. Kromě základních oblačných druhůCirrus
Cirrocumulus
Cirrostratus
Altocumulus
Altostratus
Nimbostratus
Stratocumulus
Stratus
Cumulus
Cumulonimbusse kniha podrobně věnuje také méně obvyklým typům oblaků, jako například:Orografickým oblakům
Stratosférickým a mezosférickým oblakům
Zvláštním oblakům
Oblačným stěnám
Umělým oblakům
Mlhám
Oblačnosti vyskytující se na jiných planetách sluneční soustavy

www.knihi.cz