Fikce a vyprávění

Francouzský literární teoretik a kritik, vůdčí představitel strukturální naratologie, kterou koncipuje jako tkz. novou rétoriku. V této studii se Genette ptá, jak se utváří sama literárnost - tedy ona specifická vlastnost narativního textu, ktará přetváří jazykový projev v umělecké dílo. Jakou transformací se vlastně běžný jazyk stává jazykem uměleckého díla?

www.knihi.cz